Mời các bạn xem video hướng dẫn đăng ký tài khoản Mining city dưới đây